DAEMON Tools Ultra 2.1.0.187

DAEMON Tools Ultra 2.1.0.187

Disc Soft Ltd – 0,6MB – Shareware –
5 Stars User Rating
DAEMON Tools Ultra là một chương trình mà cho phép bạn tạo và gắn kết đọc/ghi đĩa cứng ảo hình ảnh với kích thước động hoặc cố định. Bạn cũng có thể tạo và gắn kết đĩa RAM ảo mà sử dụng một khối của bộ nhớ, gắn kết đĩa hình ảnh trong MDX, MDS, MDF, ISO, B5T, BWT, CCD, CDI, BIN, CUE, APE, FLAC, NRG và ISZ.

Tổng quan

DAEMON Tools Ultra là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Disc Soft Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.288 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DAEMON Tools Ultra là 5.8.0.1409, phát hành vào ngày 21/09/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/03/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 5.8.0.1409, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

DAEMON Tools Ultra đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của DAEMON Tools Ultra đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DAEMON Tools Ultra!

Cài đặt

người sử dụng 1.288 UpdateStar có DAEMON Tools Ultra cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Disc Soft Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại